26 April 2016    
 
 
 
 
 
   Hlavná stránkaInternetová poradňa

 

   Vítajte.

 

Ak ste sa rozhodli pre internetové poradenstvo, tak postupujte nasledovným spôsobom:

  

Popíšte svoju životnú situáciu a problém, ktorý Vás trápi, alebo otázku, na ktorú hľadáte odpoveď. Uveďte všetko, čo pokladáte za dôležité pre pochopenie problému a meno alebo značku, ktorou Vás môžem osloviť. 

 

Mail pošlite na adresu:  psyche@ppok.sk

 

 

Po odoslaní dostanete na Vašu e-mail adresu spätne Váš mail a údaje potrebné pre zaplatenie poplatku 15 € za internetové poradenstvo (číslo účtu, KS,VS).

  

Zaplatiť môžete bezhotovostným prevodom z účtu na účet, alebo vložením sumy na účet v Slovenskej sporiteľni. Zaplatenie poplatku je podmienkou pre obdržanie odpovede.

N e z a b u d n i t e  u v i e s ť  v a r i a b i l n ý  s y m b o l !

 

Po obdržaní platby  g a r a n t u j e m  zaslanie odpovede do 3 pracovných dní, budem sa však snažiť o skorší termín.

 

 

Copyright © 2006 Hlavná stránka