26 April 2016    
 
 
 
 
 
   Hlavná stránkaCenník

 

 

    CENNÍK ZA POSKYTOVANIE  PSYCHOLOGICKÝCH  KONZULTÁCIÍ

 

     Individuálna konzultácia:                                                    20,00 €

     Päť konzultácií zaplatených naraz:                                        80,00 €         Jedna zdarma

 

     Desať konzultácií zaplatených naraz:                                   160,00 €         Dve zdarma

 

     Párová konzultácia:                                                            30,00 €          90 minút

     Päť párových konzultácií zapl. naraz:                                   120,00 €         Jedna zdarma

 

     Skupinová konzultácia: jedna osoba:                                     10,00 €

     Psychologické vyšetrenie, orientačné :                                   25,00 €

     Psychologické vyšetrenie komplexné:                                    50,00 €

 

     Odpoveď v internetovej poradni:                                          20,00 €

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Copyright © 2006 Hlavná stránka