26 April 2016    
 
 
 
 
 
   Hlavná stránka

Psychologická poradňa

         Oľgy Kostelníkovej

 


      Každý občas potrebuje „dutú vŕbu na boľavú, či stresovanú dušu, dutú vŕbu a čosi viac – pochopenie a inšpiráciu ako ďalej. Citová kríza je vždy aj šanca pre nový rast. Tlačí Vás na duši a trápi niečo vo Vašom živote?

 

     V í t á m  V á s   n a  t e j t o  s t r á n k e.

 

    Chcem Vás na nej informovať o možnosti využiť psychologické poradenstvo – osobne alebo prostredníctvom internetovej poradne.

 

    Č o  m ô ž e t e   o č a k á v a ť  ?

 

-         dlhoročné psychologické skúsenosti (prax 32 rokov)

-         porozumenie, empatiu

-         úctu k Vašej osobe a k Vašim problémom

-         povzbudenie, smerovanie k objaveniu vlastnej sily

-         psychologické informácie

-         nové uhly pohľadu – inšpiráciu

-         návrhy praktických krokov pri riešení problémov

-         úplnú diskrétnosť

 

 

     H l a v n é   p r o b l é m o v é   o k r u h y,  k t o r ý m

     s a   v e n u j e m:

 

-         partnerské vzťahy

-         rodičia a deti

-         rozvod

-         nespokojnosť so sebou, hľadanie zmyslu života

-         stres, životné zmeny

-         tréma, strach, smútok

-         osamelosť

-         pri osobnom kontakte aj zisťovanie predpokladov pre VŠ štúdium, voľba povolania, tréning komunikačných

        a ďalších sociálno-psychologických spôsobilostí (asertivita, empatia, tímová spolupráca, riešenie konfliktov )

        jednotlivo aj pre skupiny a pracovné kolektívy.

 

 

                         Keď sa dostaneš do úzkych a všetko je proti Tebe,

                         až to vyzerá, že už nemôžeš vydržať ani minútu dlhšie,

                         nikdy sa nevzdávaj, lebo je to pravé miesto a čas,

                         keď sa príliv obráti.

                                                                  Hariet Beecher – Stoweová

 


Copyright © 2006 Hlavná stránka